یکشنبه  13 آبان 1397 
اخبار و رويدادها
معافيت ماليات حقوق 1397
بر اساس مصوبه مجلس معافيت ماليات حقوق سال 97 براي هر ماه مبلغ 23.000.000 ريال تعيين شد
استهلاك 95
ابلاغ مقررات و ضوابط اجرايي مربوط به هزينه استهلاك طي موضوع مقررات ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي ...
معافيت ماليات حقوق سال 1396
به موجب مصوبه مجلس، سقف معافيت مالياتي موضوع ماده 84 قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن در ...
حذف صفر از پول ملي
دولت امروز تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان را تصويب كرد، اگر اين موضوع از سوي مجلس هم تائيد شود، ...
مروري بر قوانين تامين اجتماعي
طبق ماده 39 قانون تأمين اجتماعي، مهلت قانوني براي تحويل ليست و پرداخت حق بيمه هر ماه ، حداكثر تا آخرين ...
از ابتداي مهر ماه حق‌ مسكن كارگران دو برابر شد
سرانجام با گذشت حدود يكسال و نيم از مصوبه شوراي عالي كار مبني بر تغيير حق مسكن كارگران از ۲۰ به ۴۰ هزار ...
رسيدگي به ماليات عملكرد شركتهاي ليزينگ
با صدور بخشنامه سيدكامل تقوي‎نژاد: نحوه «رسيدگي به ماليات عملكرد شركت‎هاي واسپاري (ليزينگ)، و سود و ...
چند درصد بودجه كل كشور از محل ماليات صرف ميشود؟
در بخش ماليات مستقيم 16 هزار و 600 ميليارد تومان وصول شده كه معادل 99 درصد رقم تعيين شده در بودجه است و 25 ...
مرحله هفتم ماليات بر ارزش افزوده
معاون سازمان مالياتي از فراخوان اشخاص حقوقي فعال در عرضه كالا و ارائه خدمات مشمول ماليات بر ارزش ...
مهلت ارائه صورتهاي مالي
حداكثر سه ماه پس از ارائه اظهارنامه مالياتي شركتها با توجه به نوع و حجم فعاليت مكلف اند اظهارنامه و ...
تمديد ارسال
ارائه اظهارنامه ماليات بر عملكرد 94 تا پايان روز شنبه 2 مرداد ماه تمديد گرديد...
اظهارنامه الكترونيكي
تاريخ تسليم اظهارنامه براي اشخاص حقوقي و اجاره املاك تا پايان تير ماه 1395 مي باشد.
بخشودگي جرائم گزارشات خريد و فروش فصلي
باتوجه به اينكه در ماده اخير الذكر موضوع غيرقابل بخشودگي بودن جرايم فوق تصريح نشده است لذا جرايم ...
حد نصاب معاملات سال 95
جهت گزارشات فصلي حد نصاب معاملات كوچك در سال 1395 از 13.900.000 ريال به مبلغ 20.000.000 ريال افزايش يافت ...
معافيت ماليات بر آدرمد اشخاص حقوقي
طبق تبصره 7 ماده 105 شرط برخورداري از كاهش ماليات عملكرد...
مشاوره
اظهارنامه مالياتي
ارائه اظهارنامه ماليات بر عملكرد مطابق ماده 105 قانون مالياتي مستقيم...
ادامه مطلب
اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده
قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله قوانين آمره مي‌باشد كه صرفنظر از تاريخ ...
ادامه مطلب
مشاوره مالي و مالياتي
پياده سازي نظام نامه مالي شركتها- پياده سازي فرايندهاي حسابداري - تحرير دفاتر - ...
ادامه مطلب